Pierwsze w Polsce Centrum Medycyny Fitness
+48 730 095 654

URZĄD PATENTOWY

Działalność Medical Fitness (Medycyna Fitness) z dniem 2013-03-28 została zgłoszona do opatentowania w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej o numarze zgłoszenia Z.412289.

W związku z powyższym zastrzegamy sobie prawo wyłączności dla znaku graficznego Medical Fitness, Certyfikacji, Szkoleń, Konferencji, Promocji Medycyny Fitness na terytorium Polski.