Pierwsze w Polsce Centrum Rehabilitacji Medycznej w Formie Medycyny Fitness
+48 730 095 654
Dr Zbigniew Kwardc jesteśmy partnerem medical fitness w USA jesteśmy partnerem medical fitness w USA jesteśmy partnerem medical fitness w USA

Aktywacja Seniora

Aktywność człowieka to zdolność do in- tensywnego działania, forma energii, dzięki której istnieje możliwość porozumiewania się z innymi osobami. Umożliwia zaspokojenie potrzeb psychospołecznych i daje poczucie satysfakcji. Jej brak może skutkować samotnością, izolacją społeczna, postępującą niepełnosprawnością, a nawet przedwczesną śmiercią. Ma to szczególne znaczenie w odniesieniu do seniorów.

Istotnym elementem szczęśliwego starzenia się jest aktywność fizyczna, która niestety u wielu osób w starszym wieku ogranicza się jedynie do robienia zakupów, sprzątania, i drobnych prac domowych. Tymczasem zachowanie w miarę wysokiej aktywności fizycznej w starszym wieku wpływa niewątpliwie na jakość oraz długość życia oraz umożliwia zachowanie niezależności.

Aktywność fizyczna seniorów
Jako specjaliści medycyny fitness pamiętamy o indywidualnym doborze aktywności, biorąc pod uwagę aktualny stan zdrowia, a także stopień sprawności fizycznej. Prowadząc Cię w bezpiecznej atmosferze wzajemnego zaufania, oddziałujemy na podstawowe elementy aktywności fizycznej seniora: zwiększamy wydolność tlenową; wzmacniamy siłę mięśni; poprawiamy gibkość, równowagę oraz koordynację ruchową.

Programując Twój indywidualny plan treningowy, skupiamy się na tym co jest najważniejsze dla Ciebie. W oparciu o szczegółowy wywiad, analizę doychczasowej dokumentacji medycznej oraz badania czynnościowe tworzymy ścieżkę poprawy jakości Twojego życia.

Wspierając się aktualnymi badaniami naukowymi wiemy, co zrobić, abyś z uśmiechem mógł witać każdy dzień. Wykorzystujemy elementy ćwiczeń wytrzymałościowych, aby zwiększyć Twoją wydolność tlenową. Mądrze wplecione w trening ćwiczenia siłowe, wzmacniają siłę Twoich mięśni. Poprawę gibkości, równowagi oraz koordynacji ruchowej uzyskujemy poprzez umiejętne stosowanie ćwiczeń rozciągających, równoważnych i koordynacyjnych.

Tekst na podstawie: Nowak A., Wieczorek S. (2010)Aktywność fizyczna osób w podeszłym wieku Rehabilitacja w praktyce, 4: 28-33.

Umów się na wizytę

Medical Fitness Poland